Skanska

Planeringsspecialist Stora Projekt Forsmark - Stockholm

Skanska har ingått ett samverkansavtal med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) för utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

 

Projektet omfattar en utbyggnad av lagringsutrymmet om cirka 117 000 kubikmeter uppdelat på olika bergssalar på 120-140 meters djup i urberget. Projektet kommer bedrivas i två faser uppdelat i olika etapper och beräknas vara klart år 2030.

 

Utbyggnaden av SFR är unikt och på många sätt komplext då det kräver samverkan av många olika tekniska kompetenser. Genom att jobba tillsammans, beställare och entreprenör, kommer vi att hitta de specifika lösningarna som är bäst lämpade för projektet. Teamwork och samarbetsvilja är en nyckel till framgång.

 

För mer information om detta unika projekt så klicka gärna på länken:

För dig som är entreprenör - SKB

 

Med din planering gör vi projektet i Forsmark till världsklass!

En tydlig och levande planering i tidiga skeden skapar förutsättningar för en framgångsrik produktion.

 

Som planeringsspecialist produktion ingår du i ett planeringsteam på arbetsplatsen i Forsmark som tillsammans planerar alla delar av projektet och skapar en komplett projekttidplan. Du kommer att ansvara för produktionstidplanen vilket är en mycket stor och viktig del av projekttidplanen.

 

Som planeringsspecialist produktion bidrar du med din kompetens från produktionsförberedelser till överlämnandet. Du kommer att ha det övergripande planeringsansvaret för produktionsskedet och därmed ansvara för upprättandet av en komplett och fullständig produktionstidplan.

 

Dessutom säkerställer du att produktionsplanering ingår i projektschemat och deltar i produktionsoptimering med tidspåverkan av de studerade alternativen.

 

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:

• att med hjälp och input från kollegor inom produktion, skapa komplett kopplad tidplan för främst tunneldrivning, markarbeten och betongkonstruktion under mark

• ansvara för avstämning, analys och uppdatering av produktionstidplanen

• dokumentera och redovisa förändringar av produktionstidplanen uppdelat i orsak, verkan och konsekvens

• filtrera fram anpassade tidplaner tex för olika discipliner, områden etcetera utifrån behov och önskemål

• utveckla kunskap om och förståelse för planering hos medarbetare i projektet samt ge stöd vid tidplanearbetet till hela produktionsorganisationen.

• under projektets olika faser genomföra regelbunden uppföljning/uppdatering av tidplaner som löpande kommuniceras till berörda intressenter

• presenterar tidplanen på för ändamålet lämpligast sätt där visualiseringar av tidplanen på ett pedagogiskt sätt tydliggörs med struktur och viktiga milstolpar.

 

Din placeringsort är på arbetsplatsen i Forsmark men resor till projektkontoret i Solna kommer att förekomma. B-körkort är ett krav.

 

Har du det vi söker?

Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning och minst 3 års erfarenhet av projektplanering inom stora anläggningsprojekt. Du har troligen verkat inom projekt i olika roller och vi ser en stor fördel om du har erfarenhet från genomförande av stora projekt samt tidigare planering av produktionsaktiviteter inom väg och anläggning, och då helst undermark- och tunnelprojekt.

 

Du har god erfarenhet av planeringsverktyget Primavera P6.

 

För att lyckas i rollen är det viktigt att du är noggrann, strukturerad, systematisk, analytisk och driven. Du har förmåga att utveckla och underhålla goda relationer samtidigt som du kan ställa krav och följa upp. Vidare har du en god kommunikativ förmåga såväl muntligt som skriftligt. Du är öppen för andras synpunkter och kunskap och trivs med att påverka. Du är engagerad, ansvarstagande och prestigelös samt har förmåga att entusiasmera din omgivning.

 

Intresserad?

Du är välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 16 juni 2024. Vi träffar kandidater löpande, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Mats Strindevall, rekryterande chef, 070-239 46 68

 

Välkommen med din ansökan!

I samband med denna rekrytering kommer det att genomförs en säkerhetsprövning och alkohol- och drogtester innan anställning.

 

Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.

 

 

 

Ansök nu 

 

 

 

Sista ansökningsdag : I morgon . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 24 maj

Kategorier : Bygg & Anläggning Kontor & Administration


Senaste jobben från Skanska

Alla jobb hos Skanska

Liknande jobb Planeringsspecialist Stora Projekt Forsmark - Stockholm