jobbinomadministration.se – användarvillkor

Upphovsrättigheter

Denna hemsida innehåller olika typer av upphovsrättsligt och varumärkesskyddat material och information. Det är inte tillåtet att ladda ned, kopiera eller distribuera hela eller delar av hemsidan. Det är dock tillåtet att göra tekniska kopior i syfte att läsa eller hämta material.

Nedladdning av filer

Nedladdning från hemsidan sker helt på egen risk.

Innehåll

a) Innehållet i platsannonserna, som till stor del publiceras helt automatiskt och på uppdrag av tredjeman, är inte kontrollerat ur ett rättsligt perspektiv. De representerar inte våra åsikter.
b) jobbinomadministration.se är endast ansvarig för innehållet på hemsidan i den utsträckning som gällande lagstiftning kräver. jobbinomadministration.se friskriver sig härmed från allt ansvar avseende korrektheten, fullständigheten, användbarheten, tillförlitligheten och giltigheten av informationen på denna hemsida.

Platsannonser och ansökningar

a) Vänligen läs jobbinomadministration.se integritetspolicy noggrant innan du registrerar några personuppgifter. Observera att jobbinomadministration.se inte kan garantera eller ansvara för att personuppgifter som efter ditt medgivande utlämnas till tredje man hanteras på ett korrekt sätt.
b) Det ligger på ditt ansvar att kontrollera identiteten på företag eller den individ som du avser att lämna ut dina personuppgifter till. Du bör exempelvis aldrig skicka personlig information till en privat e-postadress. Du bör vidare aldrig lämna ut känslig information såsom t ex personnummer, kreditkortsnummer och andra bankuppgifter, även om du ombedes att göra det.

Länkar till andra hemsidor

Om Du lämnar vår hemsida genom att följa en extern länk är innehållet på sådan hemsida utanför jobbinomadministration.se kontroll och inflytande. jobbinomadministration.se kan inte hållas ansvarig för information på sådan hemsida annat än om det kan visas att jobbinomadministration.se haft faktisk vetskap om det olagliga innehållet. jobbinomadministration.se kommer i sådana fall, efter att ha undersökt länken, omedelbart att ta bort länken från hemsidan.

jobbinomadministration.se rättigheter

a) jobbinomadministration.se garanterar inte att tjänsterna är tillgängliga vid en viss tidpunkt.
jobbinomadministration.se kan inte utesluta att störningar, avbrott eller haverier avseende onlinetjänsterna inte förekommer.
b) jobbinomadministration.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra, utöka, begränsa eller dra tillbaka sina tjänster samt att radera data utan föregående avisering. Du har inte rätt att kräva publicering.

Övrigt

a) Du samtycker till att använda Internet på egen risk. Vi tar inget ansvar för den tid då vår hemsida inte är tillgänglig på grund av tekniska problem eller tillgång till Internet.
b) jobbinomadministration.se integritetspolicy skall tillämpas utöver dessa användarvillkor.

jobbinomadministration.se förbehåller sig rätten att ändra i dessa användarvillkor. Ogiltigheten eller ofullständigheten i någon del av dessa användarvillkor påverkar inte giltigheten i resten av dokumentet.

Stockholm den 1 juni 2013
Career Group Sverige AB / jobbinomadministration.se
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma